Aggeo – wspólnota przedsiębiorców

Aggeo zrodziło się z intuicji o. Ricardo – założyciela Koinonii Jan Chrzciciel. Jest to konkretny sposób przeżywania naszej wiary. Aggeo jest wspólnotą przedsiębiorców, którzy pragną w swoich firmach kierować się wartościami Ewangelicznymi. Nazwa nawiązuje do biblijnego proroka Aggeusza.

Imię Aggeo (włoskie brzmienie imienia Aggeusz) nosił biblijny prorok, który zachęcał lud do odbudowy Świątyni. Budowanie Domu Pana jest również celem naszego przedsięwzięcia. Aggeo jest przede wszystkim wizją pomyślności ewangelicznej, na którą składają się pokój, radość i dobra materialne, którymi chcemy dzielić się z innymi. Nie ma prawdziwego głoszenia Dobrej Nowiny bez rzeczywistej przemiany całego człowieka. Ewangelia przynosi błogosławieństwo, a każde błogosławieństwo jest powołaniem do dzielenia się, tak aby nie było już więcej potrzebujących. Dlatego właśnie poprzez realizowany na różne sposoby projekt Aggeo chcemy wprowadzać w świat ekonomii ewangeliczne zasady pomyślności, będące Bożym darem, który chcemy dzielić się ze wszystkimi. Dar ten towarzyszy misji ewangelizacyjnej i jest źródłem solidarności. Dzięki Aggeo przedsiębiorca staje się ewangelizatorem.

o. Alvaro Grammatica, Pasterz Generalny Koinonii Jan Chrzciciel

Napisz do nas
lub zajrzyj na nasz fanpage na Facebooku.