Aktualności

Życzenia Wielkanocne

«Nie bójcie się! 

Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. 

Powstał, nie ma Go tu».

(Mk 16, 6)

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Nasze poszukiwanie Jezusa trwa nadal, ale bez lęku i z odnowionym zapałem, świadomi tego, że śmierć już nie ma nad Nim władzy. Wznieśmy wzrok ku Niebu, aby kontemplować Jego chwałę, i ku braciom, by odkryć Go obecnego i żywego pośród nas. 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania!

ŻYCZY

o. Ricardo Argañaraz i o. Giuseppe De Nardi

Ikona Zmartwychwstania z Greckiego Kościoła Prawosławnego pod wezwaniem Dwunastu Apostołów, Kafarnaum, Izrael

Boże Narodzenie 2020

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. (Jr 18,6)

Prorok, posłuszny Słowu, zstąpił do domu garncarza i zobaczył, jak formował on glinę. My, idąc za pasterzami z Betlejem, docieramy do miejsca narodzenia Jezusa i kontemplujemy Garncarza, który z miłości do nas stał się gliną.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym. (Kol 1,26)

WESOŁYCH ŚWIĄT!

ŻYCZY

o. Ricardo Argañaraz i o. Giuseppe De Nardi

Świętujmy z radością i wdzięcznością przyjście Jezusa – On jest wypełnieniem Bożego planu miłości wobec każdego człowieka na tej ziemi i w nowy sposób złóżmy DZISIAJ naszą nadzieję w imieniu, które niesie zbawienie i ratunek tym wszystkim, którzy Go wzywają!

Pełnych wiary Świąt Bożego Narodzenia

życzy
Iwona Sułek, Krajowy Koordynator Koinonii Jan Chrzciciel

Dekalog Rodzica #7

Rodzic skutecznie zachęca dziecko do budowania relacji, umożliwiając mu przebywanie z rówieśnikami we Wspólnocie.

Dziecko nie staje się członkiem Wspólnoty poprzez sam fakt zobowiązań jego rodzica, ale powinno, w zależności od wieku i świadomości, aktywnie uczestniczyć w spotkaniach dla niego przeznaczonych. Jest to czas dedykowany dzieciom podczas: comiesięcznych Koinonii, dziecięcych i młodzieżowych Domów Modlitwy, Stref Młodych organizowanych w weekendy w roku pastoralnym oraz wakacyjnych obozów. Podczas tych spotkań w naturalny sposób dziecko uczy się kochać i buduje relacje z rówieśnikami w Koinonii, a co za tym idzie przeżywa własne przyjaźnie. Należy także pamiętać o wszystkich nieformalnych spotkaniach wspólnotowych, w których uczestniczy rodzic wraz z dzieckiem.

Dekalog Rodzica #6

Rodzic pomaga dziecku angażować się w uczestnictwo na spotkaniach oraz podjąć służbę we wspólnocie.

Każde dziecko uczestniczące w spotkaniu wspólnotowym – Koinonia, Dom Modlitwy, obóz – powinno być zaangażowane w służby. Dlatego rodzic musi przed spotkaniem, wprowadzić i przygotować dziecko, by wiedziało, jakie zadania zostaną mu przydzielone podczas takich spotkań. Młodzież można też zachęcać do włączania się w posługi wspólnotowe (np. pomoc w przygotowaniu kursów SNE, włączenie ich do grupy muzycznej). Jednak pierwszym i naturalnym miejscem podjęcia służby jest uczenie dziecka zaangażowania w prace i obowiązki domowe adekwatnie do wieku.

List o. Giuseppe do członków Koinonii Jan Chrzciciel

Chrystus zmartwychwstał!
Kochani,
Z powodu utrzymującej się pandemii, w porozumieniu z ojcem założycielem, postanowiliśmy poprosić Was o dzień postu i modlitwy, który miałby się rozpocząć wieczorem w czwartek 9 lipca, a zakończyć wieczorem w piątek 10 lipca (chodzi o czwartkową kolację, śniadanie i obiad w piątek). Prośbę tę kierujemy do wszystkich członków Koinonii, stosownie do ich możliwości i okoliczności życiowych. Prosimy również o godzinę modlitwy o to, aby Pan okazał nam miłosierdzie i zatrzymał pandemię, przychodząc z pomocą w tym trudnym czasie szczególnie braciom i siostrom w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych oraz w Indiach . Prosimy też, abyście tej modlitwy nie transmitowali, tylko byście modlili się jedynie przed Panem, w Waszych wspólnotach, rodzinach lub w wymiarze osobistym.

Serdecznie pozdrawiam!

o. Giuseppe

Dekalog Rodzica #5

Rodzic dba o przekazanie duchowości Koinonii Jan Chrzciciel poprzez zachęcanie dziecka do uczestnictwa w życiu wspólnotowym.