Jubileusze we Wrocławiu i w Kaliszu

Rok 2017 przynosi z sobą dwa jubileusze. Dwadzieścia pięć lat temu we Wrocławiu odbył się pierwszy w Polsce Kurs Paweł, a w roku 1997., również we Wrocławiu, podczas spotkania z założycielem Koinonii, o. Ricardo Argañarazem, zatytułowanego „Pustynia z Pasterzem”, podpisano pierwsze deklaracje przynależności do naszej wspólnoty.

25-lecie obecności Koinonii w Polsce

W dniach 21-22 października we Wrocławiu członkowie Koinonii z całej Polski świętowali srebrny jubileusz obecności Koinonii w Polsce. Jesienią 1992 r. ekipa ewangelizatorów z Włoch, Niemiec i Meksyku poprowadziła pierwszy w Polsce Kurs Paweł. Wśród prowadzących kurs byli m.in. o. Ricardo i Jose Prado Flores.
O. Ricardo był także gościem jubileuszowego spotkania we Wrocławiu. Prócz niego wśród zaproszonych gości znaleźli się Giorgio Cenzi z żoną Marią, bracia i siostry z Oaz w Radzicu i Błotnicy ze swoimi Pasterzami – Iwoną Sułek i Moniką Wojciechowską, Koordynator Regionu Gdynia Zenek Kufel z żoną Lidką oraz Koordynator Regionu Kraków i Dyrektor Krajowej Szkoły Ewangelizacji Beata Wójtowicz.

20 lat Koinonii w Kaliszu

„Pustynia z Pasterzem” stała się dla grupy młodych ludzi z Kalisza początkiem istnienia Koinonii Jan Chrzciciel w ich mieście. Dzisiaj ci „młodzi ludzie” dojrzeli i stali się wspólnotą, do której dołączają wciąż nowe osoby.
19 listopada kaliska Wspólnota świętowała swoje dwudziestolecie. W spotkaniu wzięli udział prócz samych gospodarzy, tzn. kaliszan i związanej z nimi Wspólnoty w Łodzi, także zaproszeni goście, a wśród nich Iwona Sułek ze wspólnotą braci i sióstr z Nowego Radzica, Dyrektor Międzynarodowego Biura Szkoły Nowej Ewangelizacji Miriam Olejnik (kaliszanka z pochodzenia), Koordynator Regionu Wrocław Marek Maj z żoną Bogusią i przedstawicielami wrocławskiej Koinonii, a także koordynatorzy poznańskiej Koinonii Sławek i Emilka Leciejewscy razem z przedstawicielami swojej wspólnoty.

Wdzięczność i świadectwo

Takie spotkania to okazja do dziękowania i do dawania świadectwa o tym, czego Bóg dokonał przez minione lata w życiu naszych wspólnot. I we Wrocławiu, i w Kaliszu zarówno wdzięczność, jak i świadectwa, brzmiały często i głośno zarówno ze sceny, jak i w rozmowach uczestników tych radosnych spotkań.
Wrocławskiej i kaliskiej wspólnocie składamy serdeczne życzenia urodzinowe. 🙂