KeKaKo – Kerigma Karisma Koinonia

CZASOPISMO

Najpierw była to czarno-biała, powielana na ksero gazetka pt. „Camparmò”, wydawana przez Koinonię w Camparmò. Z biegiem czasu gazetka zamieniła się w kolorowy kwartalnik, zatytułowany „KeKaKò”, ukazujący się we Włoszech. W końcu, nie bez delikatnej inspiracji ze strony braci i sióstr z Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce oraz naszych przyjaciół spoza wspólnoty, powstał polski kwartalnik „KeKaKo – Kerigma Karisma Koinonia”, adresowany do członków i przyjaciół Koinonii Jan Chrzciciel.

Zapraszamy też na stronę www.kekako.pl