Dobra materialne

Koinonia Jan Chrzciciel pragnie żyć pomyślnością ewangeliczną rozumianą jako dzielenie się dobrami. Nasza ekonomia opiera się na dawaniu, a zarządzanie środkami materialnymi obowiązuje zasada transparentności i kolegialności.

Środki na życie wspólnot oraz ich działalność pochodzą z dziesięciny, ofiar członków wspólnoty i jej sympatyków, a także z innych darowizn związanych z działalnością Koinonii.

Dziesięcina jest stylem życia każdej z naszych wspólnot, przyjmowanym w sposób wolny przez każdego z jej członków: to wyraz wiary i komunii.