Spotkania wspólnoty

Dom Modlitwy

To cotygodniowe spotkania ewangelizacyjne w małych grupach, odbywające się w domach członków Koinonii, oparte na wspólnej modlitwie, czytaniu słowa Bożego i świadectwie spotkania z Jezusem.

 

Spotkania Wspólnot Rodzinnych (Agapito)

Odbywają się raz w miesiącu w domach rodzinnych i gromadzą członków Koinonii mieszkających w pobliżu siebie. Mają charakter formacyjny i oparte są na modlitwie (także wstawienniczej), nauczaniu i braterskiej agapie. Nazwa spotkania „agapito” odnosi się do więzi przyjaźni, które są podstawą funkcjonowania Koinonii Jan Chrzciciel.

 

Spotkanie Koinonii

Odbywa się co miesiąc i gromadzi członków lokalnej wspólnoty. Służy wzrostowi duchowemu, pogłębieniu więzi wspólnotowej i formacji ewangelizacyjnej.
Celem poszczególnych posług we wspólnotach jest realizacja konkretnych zadań, jak np. organizacja i prowadzenie spotkań ewangelizacyjnych, formacyjnych, dla dzieci, młodzieży, małżeństw, osób konsekrowanych i innych grup. Posługi te Koinonia pełni zarówno w odniesieniu do własnych członków, jak i na zewnątrz, odpowiadając na zapotrzebowania lokalnych struktur kościelnych, a także wobec osób spoza Kościoła.