Rozwój

Z Oazy Camparmò, powstałej w 1979 r., narodziły się inne wspólnoty życia i przymierza – najpierw we Włoszech, a potem także poza ich granicami.

Koinonia przeżywa nieustanny rozwój, obecnie prowadzi działalność na pięciu kontynentach, w dziesiątkach wspólnot życia konsekrowanego.

Liczba Domów Modlitwy na całym świecie przekracza już tysiąc trzysta. Rozwój wspólnoty dokonuje się właśnie za ich pośrednictwem, a także poprzez działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz dzięki powstawaniu nowych wspólnot życia konsekrowanego.