Propozycja pastoralna

Koinonia Jan Chrzciciel pragnie włączać się w posługę ewangelizacyjną lokalnego Kościoła zgodnie ze swoim charyzmatem, tzn. budując wspólnoty, które są miejscem doświadczania zbawienia.

Tam, gdzie mieszkają członkowie naszej wspólnoty, prowadzimy Domy Modlitwy, które są sposobem docierania do osób niezwiązanych z Kościołem. Prowadzone przez nas Kursy Filip mogą dać początek wspólnotom w parafiach, a szeroki wachlarz kursów ewangelizacyjnych i formacyjnych będzie pomocą dla duszpasterzy pragnących pogłębienia wiary swoich parafian i chcących stworzyć grono parafialnych liderów ewangelizacji.

Nasi kapłani i ich świeccy współpracownicy prowadzą także rekolekcje i misje parafialne oraz rekolekcje dla duchownych, seminarzystów i osób konsekrowanych.

Ewangelizujemy w zakładach karnych, odwiedzamy hospicja, a także prowadzimy działalność charytatywną.