Koinonia w Polsce

– Białystok www.bialystok.koinoniagb.pl
– Błotnica www.blotnica.org
– Chodzież www.chodziez.koinoniagb.pl
– Inowrocław www.inowroclaw.koinoniagb.pl
– Kalisz www.kalisz.koinoniagb.pl
– Łuków www.lukow.koinoniagb.pl
– Malbork www.malbork.koinoniagb.pl

– Nowy Radzic www.radzic.pl
– Poznań www.poznan.koinoniagb.pl
– Warszawa www.warszawa.koinoniagb.pl
– Wrocław www.wroclaw.koinoniagb.pl

NASZE PROPOZYCJE:

– KURS PAWEŁ www.kurspawel.pl
– BIBLIJNE STUDIUM KORESPONDENCYJNE www.koinoniagb.pl
– KEKAKO www.kekako.pl
– SNE www.koinoniagb.pl/sne
– AGGEO (AGGEUSZ) www.aggeo.pl
– PROJEKT KOINONIA www.projektkoinonia.pl
– PROJEKT WYPEŁNIENIE www.wypelnienie.info
– BÓG CIĘ KOCHA www.bogciekocha.pl
– KANAAN www.tato.kornaccy.pl/