Kurs Paweł: Kraków, 1-9 lipca 2017

Kurs Paweł to:

 • praktyczna nauka ewangelizowania
 • kształtowanie mentalności kerygmatycznej
 • szkoła ewangelizowania we wspólnocie

Kurs Paweł kształtuje takie cechy jak:

 • twórczość w ewangelizacji
 • aktywność
 • spontaniczność
 • gotowość do odpowiadania na wezwanie Pana do Ewangelizacji

Znakiem, że jesteś zewangelizowany, jest to, że ewangelizujesz.

Kurs Paweł uczy ewangelizacji

 • kerygmatycznej
 • pełnej ducha
 • wspólnotowej.

Trzy poziomy kursu:

 1. jak ewangelizować
 2. jak formować ewangelizatorów
 3. jak formować formatorów ewangelizatorów