Region Gdynia

Istnieje od 1998 roku i gromadzi wspólnoty z Trójmiasta, Malborka, Bydgoszczy i Inowrocławia. W miejscowości Bojano k. Gdyni zamieszkało jedynaście rodzin, które, zachowując odrębność miejsca zamieszkania i majątku, pragną żyć w bliskich relacjach i dawać oparcie strukturom wspólnotowym oraz nieść pomoc osobom wychodzącym z trudnych sytuacji rodzinnych.

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Koinonia Jan Chrzciciel – Region Gdynia
ul. Św. Józefa 5
84-207 Bojano
tel. 601 61 30 88
www.gdynia.koinoniagb.pl