Rodzina

Dekalog Rodzica #7

Rodzic skutecznie zachęca dziecko do budowania relacji, umożliwiając mu przebywanie z rówieśnikami we Wspólnocie.

Dziecko nie staje się członkiem Wspólnoty poprzez sam fakt zobowiązań jego rodzica, ale powinno, w zależności od wieku i świadomości, aktywnie uczestniczyć w spotkaniach dla niego przeznaczonych. Jest to czas dedykowany dzieciom podczas: comiesięcznych Koinonii, dziecięcych i młodzieżowych Domów Modlitwy, Stref Młodych organizowanych w weekendy w roku pastoralnym oraz wakacyjnych obozów. Podczas tych spotkań w naturalny sposób dziecko uczy się kochać i buduje relacje z rówieśnikami w Koinonii, a co za tym idzie przeżywa własne przyjaźnie. Należy także pamiętać o wszystkich nieformalnych spotkaniach wspólnotowych, w których uczestniczy rodzic wraz z dzieckiem.

Dekalog Rodzica #6

Rodzic pomaga dziecku angażować się w uczestnictwo na spotkaniach oraz podjąć służbę we wspólnocie.

Każde dziecko uczestniczące w spotkaniu wspólnotowym – Koinonia, Dom Modlitwy, obóz – powinno być zaangażowane w służby. Dlatego rodzic musi przed spotkaniem, wprowadzić i przygotować dziecko, by wiedziało, jakie zadania zostaną mu przydzielone podczas takich spotkań. Młodzież można też zachęcać do włączania się w posługi wspólnotowe (np. pomoc w przygotowaniu kursów SNE, włączenie ich do grupy muzycznej). Jednak pierwszym i naturalnym miejscem podjęcia służby jest uczenie dziecka zaangażowania w prace i obowiązki domowe adekwatnie do wieku.

Dekalog Rodzica #5

Rodzic dba o przekazanie duchowości Koinonii Jan Chrzciciel poprzez zachęcanie dziecka do uczestnictwa w życiu wspólnotowym.

Dekalog Rodzica #2

Rodzic kocha dziecko miłością odpowiedzialną, bezwarunkową i darzy je szacunkiem.