Życzenia na Boże Narodzenie A.D. 2017

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9, 1)

Drodzy Przyjaciele,
niech przychodzące do nas Światło Bożej Miłości – JEZUS, rozjaśni wszelkie ciemności, wątpliwości i niewiadome. W Nim są wszystkie Twoje źródła i tylko On niesie rozwiązanie tam, gdzie ludzkimi oczami go nie widać…

Pełnych pokoju i nadziei Świąt oraz wielu wypełnionych Obietnic w Nowym Roku!

Iwona Sułek
Krajowy Koordynator Koinonii Jan Chrzciciel