Aktualności

Nowy Region z siedzibą w Krakowie

Beata i Andrzej Wójtowiczowie
Pasterz Generalny w porozumieniu z Radą Krajową Koinonii w Polsce zdecydował o utworzeniu nowego Regionu Koinonii Jan Chrzciciel z siedzibą w Krakowie, który będzie obejmował tereny Polski południowej, w tym istniejące już Wspólnoty Lokalne w Krakowie i Nowym Targu.
Koordynatorami zostali Andrzej i Beata Wójtowiczowie, którzy nadal kierują pracami naszej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Życzymy im powodzenia i obfitych owoców ich pracy.

Nowy Pasterz w Błotnicy

Monika Wojciechowska
Po trzech latach pełnienia swojej posługi o. Paweł Kulicki przestał być Pasterzem w Błotnicy i został skierowany do Siedziby w Valsze k.Pilzna w Czechach. Dziękujemy mu za to, że stawił czoła wyzwaniom początków nowej Oazy.

Nowym Pasterzem została Monika Wojciechowska.
Monika ukończyła italianistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Starsi we wspólnocie pamiętają jej posługę, kiedy pomagała naszemu bratu Giorgio jako tłumacz.
Do Wspólnoty Wewnętrznej wstąpiła 9 września 1999 r. w Świdniku.

Wśród posług, jakie dotąd pełniła należy wymienić przede wszystkim pracę w Szkole Nowej Ewangelizacji i w Siedzibie Wspólnoty. Ukończyła teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Teologii KUL.
W Błotnicy była przeorem, czyli odpowiedzialną za życie domowe lub, innymi słowy prawą ręką Pasterza.

Moniko, życzymy Ci, abyś codziennie odczuwała błogosławieństwo zaufania, jakim obdarzył Cię Pan i jakie ofiaruje Ci Twoja wspólnota.

Wielkanocne życzenia Koordynatora Krajowego

Easter2

 

„Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus” (J 2, 22).

Życzę Ci, abyś Ty również w ten szczególny poranek Zmartwychwstania Jezusa przypomniał sobie Jego obietnice i z wiarą oczekiwał ich wypełnienia w Twoim życiu!

Radosnych i pełnych nadziei Świąt Paschalnych!

Iwona Sułek

List Pasterza Generalnego na Wielki Post

Do wszystkich braci i sióstr
z Oaz – i Rzeczywistości wspólnotowych
Koinonii Jan Chrzciciel

Chrystus Zmartwychwstał!

 „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13)

 

 O co prosi nas Pan w tegorocznym Wielkim Poście? W tym roku Kościół, za pośrednictwem pa- pieskiego Orędzia Na Wielki Post, zachęca nas, abyśmy umocnili nasze serca (por. Jk 5,8) i, odrzuciwszy postawę obojętności, okazywali współczucie naszym bliźnim. A okazywać współczucie to odkryć, że nasze życie spełnia się dzięki życiu drugich, z którymi jesteśmy połączeni krwiobiegiem. Jesteśmy jednym ciałem i zależymy od jego zdrowia. 

A zdrowe ciało to ciało zjednoczone, czyli takie, którego członki nie tylko są ze sobą powiązane, ale także wzajemnie się o siebie troszczą. To znaczy, że mamy wychodzić do braci, modlić się za nich i starać się służyć im w ich potrzebach.

Potrzeba nam zatroskanego serca, gotowego poświęcać czas na modlitwę wstawienniczą. Potrzeba uważnego spojrzenia, aby podać rękę temu kto stoi obok nas.

 Kościół jest echem Ewangelii. Nowość Ewangelii jest jedyna w swoim rodzaju: Bóg nazywa nas przyjaciółmi i traktuje nas, jak przyjaciół. To dlatego oddał swoje życie i nas uczy tego samego. Korze- niem tego wszystkiego są słowa zapisane w Pierwszym Liście Św. Jana: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,10). Boża inicjatywa otwiera nas na odpowiedź: on daje swoją miłość, a my na nią odpowiadamy, składając siebie w Jego ręce.

Na tym właśnie polega dynamika kerygmatu. Jezus uczynił to samo: wy- brał uczniów, uczynił ich przyjaciółmi i oddał za nich samego Siebie. Scena umywania nóg podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 13,1-20) bardzo dobrze wyraża to, co Jezus dla nas zrobił. Chodzi o bycie dla drugiego.

 My również mamy zdjąć szaty i przywdziać strój sługi. Ta służba ma być darmowa i radosna, niestawiająca granic, twórcza, pokorna, pełna współczucia i miłosierdzia. Inaczej nie byłaby służbą, tylko poszukiwaniem zasługi i zapłaty, mającej zaspokoić naszą ambicję.

 Mamy więc jasno wytyczoną drogę na Wielki Post: Pan prosi nas o modlitwę i służbę. Poświęć- my więcej czasu na modlitwę; odnówmy naszą wierność modlitwie osobistej, według czasu i sposobu przyjętego we wspólnocie. Bądźmy gotowi spełniać konkretne gesty posługi i miłosierdzia wobec tych, którzy tego potrzebują, a których zazwyczaj zaniedbujemy, bo wydają nam się nieco „niewygodni”.

 To jest czas ponownego przybliżenia się do Pana, aby znowu odkryć w Nim przyjaciela. To czas zbliżenia z bratem, aby przyjaźń zmartwychwstała i umocniła się poprzez miłosierdzie i zaufanie. W tej optyce modlitwy i służby nabierają sensu klasyczne praktyki wielkopostne. Umocnijmy serca, aby bardziej kochać!

Niech przez wstawiennictwo Maryi, Panny Możnej, i naszych świętych patronów udzieli nam Pan tego, abyśmy, „uświęciwszy nasze dusze, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem miłowali. Jesteśmy bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono nam jako Dobrą Nowinę” (por. 1P 1,22-25).

 

 

Plzeň-Valcha, 16 lutego 2015 r.

 o. Alvaro Grammatica

Pasterz Generalny

Regionalne spotkanie Aggeo w Inowrocławiu

18 stycznia 2015 odbyło się w Inowrocławiu Regionalne Spotkanie Aggeo.
Wzięło w nim udział blisko dwudziestu przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców z Inowrocławia i okolic.
– Był to radosny i konstruktywny czas wspólnej modlitwy, warsztatów, dzielenia, świadectw i wymiany doświadczeń – mówi Sekretarz Aggeo Polska, Małgorzata Sypnicka-Wysmyk. Z odwagą i nadzieją patrzymy na cały rok 2015. w sferze finansów wszystkich naszych koinonijnych rodzin oraz we wszystkich naszych nowych projektach i przedsięwzięciach – dodaje.

Życzenia Koordynatora Krajowego Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Hbr 1, 1-2

Siostry, Bracia, drodzy Przyjaciele,
Bóg do nas rzeczywiście przemówił! Dał nam swoje Słowo: JEZUS, to znaczy Bóg zbawia! On przychodzi, aby zbawić osobiście każdego człowieka. Życzę Ci, abyś w tym szczególnym czasie rozpoznał w sercu światło Jego miłości, które niesie nową ufność i nadzieję w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Iwona Sułek

 

Patronujemy konferencji „Biblia o pracy”

Serdecznie zapraszamy Cię na konferencję pt.:  BIBLIA O PRACY 

Na konferencji dowiesz się:  

  • co Biblia mówi na temat pracy,
  • jaki jest Boży zamysł dla pracy.

 

Znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Jak rozpoznać i optymalnie wykorzystać talenty, jakimi obdarzył Cię Bóg?
  • Jak znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, tak aby twoja praca była pasją? 

Posłuchasz praktycznych rad specjalistów.
Wyjdziesz z nową perspektywą, duchową zachętą i energią!

Organizator: Edukacja Finansowa Crown

Patronaty honorowe:

Arcybiskup Metropolita Warszawski, ks. Kardynał Kazimierz Nycz oraz Alians Ewangeliczny.

 

Termin: 06 grudnia  2014 r. g. 10.00 – 16.00.

Miejsce: International Community Center, ICF  ul. Puławska 326, Warszawa

 

Koszt: 80 zł od osoby, 120 zł od małżeństwa.Jeśli tylko finanse są przeszkodą w uczestnictwie w konferencji – skontaktuj się z nami pod adresem: zapisy-wawa@bibliaopracy.pl 

 

Więcej informacji, prelegenci, program i ZAPISY: www.bibliaopracy.pl

 

Zapraszamy także na stronę konferencji na FB: https://www.facebook.com/Bibliaopracy 

 

Koinonia Jan Chrzciciel objęła konferencję  swoim patronatem! 

Adwent 2014 – list Pasterza Generalnego

Do wszystkich braci i sióstr

z Oaz – Rzeczywistości wspólnotowych Koinonii Jan Chrzciciel

 

Chrystus Zmartwychwstał!

 

Jest taka przypowieść, która od zawsze przyciągała moją uwagę. To przypowieść o uczcie weselnej z dwudziestego drugiego rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza. Ci, których król zaprosił na wesele swojego syna, pozostawili jego zaproszenie bez odpowiedzi. Król rozesłał więc swoje sługi, aby zapraszali na ucztę każdego, kogo znajdą po drodze, niezależnie od tego, czy jest dobry, czy zły. Warunek był tylko jeden: trzeba mieć strój weselny. Sala wypełniła się gośćmi. Wśród nich był jednak ktoś, kto nie był odpowiednio ubrany. Związano go i wyrzucono na zewnątrz, w ciemności.

W tej przypowieści trzy rzeczy wydają mi się istotne: zaproszenie na wesele, biesiadnicy – dobrzy i źli – oraz strój weselny. Myślę, że te trzy elementy mogą się stać naszymi drogowskazami w nadchodzącym Adwencie.

 

Zaproszenie na wesele

Bóg jest hojnym gospodarzem – zawsze gotowym świętować, i nigdy nie zapomina o tym, aby nas zaprosić. Trzeba tylko przyjąć to zaproszenie. A tymczasem naszą uwagę absorbuje wiele rzeczy, na których nam zależy i które kradną czas, przeznaczony dla Pana. ”Nie mam czasu!” – taka jest nasza wymówka. Nie chcemy się przyznać, że tak naprawdę relacja z Nim niewiele nas obchodzi. Bronimy się również w ten sposób przed głębszym zaangażowaniem – zarówno w sprawy Boże, jak i w życie wspólnotowe: dajemy z siebie mniej niż minimum.

Co robić? – Daj się pociągnąć Panu i braciom! Znajdź czas na modlitwę i na podtrzymywanie więzi z innymi, a przynajmniej na to, żeby ich ciepło pozdrowić.

 

 

Biesiadnicy – źli i dobrzy

 

Wszyscy są zaproszeni – dobrzy i źli – bez wyjątku. To bardzo pocieszające, bo mogę poczuć się w gronie tych, którzy „są godni”. Pan miłuje zawsze i niezależnie od wszystkiego. Ta prawda podtrzymuje dynamizm naszego życia. Aby podobać się Bogu, nie musimy się stresować „taśmową produkcją dobrych uczynków”. Wystarczy być tym, kim jesteśmy. Bóg nie klasyfikuje nas i nie weryfikuje jakości naszej „produkcji” ani naszych osiągnięć religijnych i etycznych. Jesteśmy Jego, dlatego jesteśmy godni udziału w uczcie.

Tylko że to jest trudne do przyjęcia. My byśmy chcieli, żeby zaproszono nas z powodu naszej wartości, a zostajemy przyjęci, ponieważ to Pan jest dobry. Podobnie sprawy się mają w odniesieniu do naszych braci i sióstr. Grzeszymy pychą i wzbudzamy rywalizację, która napełnia nasze wzajemne relacje goryczą. Chcemy coś znaczyć, tymczasem jesteśmy przyjęci nie ze względu na naszą wartość, ale dlatego, że inni są dobrzy.

Co robić? – Pozwól się przyjąć takim jaki jesteś – zarówno Panu, jak i twoim braciom i siostrom! Przestań osądzać i narzekać! Błogosław!

 

Strój weselny

 

To zaskakujące, że ktoś, zaproszony na ucztę, zapomina włożyć odpowiedni strój, przez co traci okazję wzięcia udziału w weselu. Nasuwa się tylko jeden wniosek: ten ktoś zachował się jak głupiec. My również często okazujemy się głupcami, bo myślimy, że już nie trzeba się nawracać. Tyle razy próbowaliśmy… A zresztą tak, jak jest, jest dobrze… W ten sposób przyzwyczajamy się do wszystkiego i przestajemy odczuwać wewnętrzny ciężar Ducha wzywającego nas do nawrócenia.

Zmienić strój to nie tylko wprowadzić w życie pewną korektę o charakterze etycznym, ale głębiej poddać się darowi, jaki otrzymaliśmy.
A co otrzymaliśmy? Dar zbawienia i wspólnoty. I temu darowi powinniśmy się poddać poprzez aktywne nawrócenie. Nie chciałbym, aby ktoś z nas sam sprowadził na siebie potępienie przez usprawiedliwianie wszystkiego.

Świętości życia nie powinno się odkładać do lamusa.

 

Co robić? – Stawaj się święty: bądź uczniem pełnym miłości, gorliwym w głoszeniu, życzliwym wobec braci i sióstr, hojnym i otwartym wobec ubogiego żyjącego blisko ciebie. Poddaj się miłości!

 

Oto więc trzy wskazówki na tegoroczny Adwent: poświęcić czas na modlitwę, używać języka nie dla osądu, ale po to, aby mówić dobrze o braciach i siostrach, a wreszcie okazywać im otwartość i solidarność poprzez konkretne gesty.

 

Moi drodzy, niech nam się nie przytrafi to, że innym głosząc naukę, sami zostaniemy uznani za niezdatnych (por. 1Kor 9,27).

 

Plzeň-Valcha, 17 listopada 2014

o. Alvaro Grammatica

Pasterz Generalny

Krajowe Spotkanie Koordynatorów

Od 9 do 12 października w Otwocku spotkali się Koordynatorzy Koinonii z całej Polski. Głównym mówcą był nasz Pasterz Generalny, o. Alvaro Grammatica. W swoich nauczaniach skupił się na czterech zagadnieniach:

  • Słuchanie słowa Bożego.
  • Asceza języka – o wspieraniu i podtrzymywaniu na duchu.
  • Hojność i gotowość w działaniu.
  • Uległość i dialog.

– To, co robiło największe wrażenie na spotkaniu w Otwocku, to rodzinna i przyjacielska atmosfera. Czuje się, że jesteśmy jednym ciałem – mówi o. Grzegorz Cybulski. Nie było podziałów na regiony. Może dlatego, że wszyscy dobrze się znają, a może dzięki doświadczeniu wspólnotowemu, odczuwało się jedność ducha – dodaje.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

Goście z Białorusi na Kursie Paweł w Radzicu

Od 1 do 11 sierpnia w Nowym Radzicu odbędzie się Kurs Paweł. Wszystkim, którzy zamierzają wziąć w nim udział, przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić się już teraz.

Szczegółowe informacje na stronie kursu.

Tegoroczny Kurs Paweł będzie miał charakter międzynarodowy: swój udział zapowiedziała kilkunastoosobowa grupa młodzieży z Białorusi, która przyjedzie ze swoim duszpasterzem.

Chcemy dopomóc im w opłaceniu kosztów uczestnictwa, dlatego zwracamy się do wszystkich członków naszej wspólnoty oraz do każdego, komu leży na sercu dzieło ewangelizacji na Wschodzie: przyłącz się do naszej inicjatywy i zostań fundatorem stypendium!

Już teraz dziękujemy za Waszą hojność!

Dane do przelewu:

STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNE
KOINONIA JAN CHRZCICIEL – OAZA LUBLIN
Nowy Radzic 9
21-077 Spiczyn

Numer rachunku:
78 1240 2382 1111 0000 3926 1805
WAŻNE: z dopiskiem „DAROWIZNA”