Duszpasterstwo

W niektórych diecezjach Kościoła Koinonia Jan Chrzciciel została poproszona o przyjęcie odpowiedzialności za duszpasterstwo parafialne. Nasi kapłani są proboszczami we Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Republice Południowej Afryki.

Obecny Pasterz Generalny Koinonii, o. Alvaro Grammatica, z dniem 24 lipca 2012 r. został mianowany przez biskupa pilzneńskiego wikariuszem biskupim ds. nowej ewangelizacji. Jego zadaniem jest przygotowywanie ewangelizatorów i stworzenie koncepcji ewangelizacji oraz preewangelizacji w oparciu o wskazania Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji na poziomie diecezjalnym oraz w parafiach. Powierzono mu również powołanie diecezjalnego centrum formacji ewangelizacyjnej.