Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji Stanowi systematyczny program formacyjny. Jest wypełnieniem misyjnego mandatu Chrystusa i odpowiedzią na zaproszenie Kościoła do nowej ewangelizacji. Składają się na nią kursy i seminaria, a także charakterystyczna metodologia, określana jako „aktywne uczestnictwo”.

Formujemy ewangelizatorów, których zadaniem jest proste, praktyczne i twórcze głoszenie Dobrej Nowiny, służenie w duchu ewangelicznym oraz w pełni chrześcijańskie życie, przepełnione radością.

Program szkoły dzieli się na rozmaite poziomy:

  • formacja życia chrześcijańskiego,
  • formacja ewangelizatorów,
  • formacja formatorów ewangelizatorów.

Kontakt
W Polsce: sne@koinoniagb.pl
Szkoła Międzynarodowa: www.schoolofevangelization.org