Historia powstania

Wspólnota powstała w 1979 r. z inicjatywy ks. Ricardo Argañaraza, który przeżywszy silne doświadczenie Ducha Świętego, wraz z niewielką grupą złożoną z dwóch braci i jednej siostry, zamieszkał w położonej w górach miejscowości w prowincji Vicenza, zwanej Camparmò. W ten sposób rozpoczęło się życie wspólnotowe, oparte na modlitwie, pracy fizycznej i studium. Był to również czas kształtowania się elementów konstytutywnych dla nowej wspólnoty, takich jak modlitwa, wsłuchiwanie się w słowo Boże, doświadczanie darów Ducha Świętego, braterska przyjaźń i ufność w Bożą opatrzność.

Data powstania Koinonii Jan Chrzciciel została ustalona oficjalnie na dzień 1 stycznia 1979 (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki). Tego dnia bracia z Camparmò odbyli pielgrzymkę do Domku Świętego w Loreto (Włochy).

Po pierwszym okresie zupełnego odosobnienia wspólnota zaczęła podejmować działalność ewangelizacyjną. W związku z tym do Camparmò zaczęły napływać osoby spragnione spotkania z żywym Jezusem.