Struktura

Koinonia Jan Chrzciciel tworzy federację jednoczącą struktury życia wspólnotowego noszące tę samą nazwę, rozsiane po całym świecie. Struktury te mogą przybierać rozmaite postaci: od Oaz, przez Regiony, aż do Wspólnot. Na każdą z tych form życia wspólnotowego mogą składać się niektóre lub wszystkie z następujących elementów:

  • Domy Modlitwy – spotkania ewangelizacyjne w małych grupach, odbywające się okresowo w prywatnych domach, prowadzone przez zamieszkujące w nich rodziny; spotkania te adresowane są do osób dalekich od wiary;
  • Wspólnoty Rodzinne – małe wspólnoty, gromadzące członków Koinonii mieszkających w pobliżu siebie;
  • osoby i rodziny, które, odpowiadając na powołanie Pana, pełnią w niej konkretne posługi;
  • wspólnoty życia konsekrowanego, złożone z braci i sióstr, którzy realizują swoje powołanie, składając zobowiązania do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie;
  • bracia i siostry żyjący w świecie, którzy złożyli swoje życie Panu poprzez zobowiązanie do zachowania czystości (tzw. osoby konsekrowane w świecie).