W Polsce

W Polsce Koinonia istnieje od 1992 roku, kiedy to we Wrocławiu odbył się pierwszy Kurs Paweł prowadzony przez członków Koinonii, przybyłych z Włoch. Rok później, w Bydgoszczy, odbył się pierwszy Kurs Filip.

Koinonia w Polsce liczy obecnie 892 członków i prowadzi 236 Domów Modlitwy, skupionych w dwóch Oazach i dwóch Regionach.