Struktura organizacyjna

Oaza Nowy Radzic

Powstała w roku 1999 (ówcześnie z siedzibą w Świdniku). Dom ten, zamieszkały obecnie przez dziewięcioro braci i sióstr konsekrowanych, jest punktem odniesienia dla wspólnot z Lublina, Lubartowa, Łukowa, Białegostoku, Warszawy, Tarnobrzega, Mielca, Krakowa i Nowego Targu.

 

Oaza Błotnica

W 2012 roku, powołana została druga Oaza, której siedziba mieści się w Błotnicy k. Kołobrzegu. Tamtejsza wspólnota celibatariuszy liczy sześcioro braci i sióstr i stanowi oparcie dla wspólnot w Szczecinie, Słupsku, Koszalinie i Chodzieży.

 

Region Gdynia

Istnieje od 1998 roku i gromadzi wspólnoty z Trójmiasta, Malborka, Bydgoszczy i Inowrocławia. W miejscowości Bojano k. Gdyni zamieszkało jedynaście rodzin, które, zachowując odrębność miejsca zamieszkania i majątku, pragną żyć w bliskich relacjach i dawać oparcie strukturom wspólnotowym oraz nieść pomoc osobom wychodzącym z trudnych sytuacji rodzinnych.

 

Region Wrocław

Powstał w 1992 roku i dzisiaj należą do niego wspólnoty Wrocławia, Wałbrzycha, Oleśnicy, Legnicy, Kalisza, Łodzi i Poznania.