Rodzina

Dekalog Rodzica #6

Rodzic pomaga dziecku angażować się w uczestnictwo na spotkaniach oraz podjąć służbę we wspólnocie.

Każde dziecko uczestniczące w spotkaniu wspólnotowym – Koinonia, Dom Modlitwy, obóz – powinno być zaangażowane w służby. Dlatego rodzic musi przed spotkaniem, wprowadzić i przygotować dziecko, by wiedziało, jakie zadania zostaną mu przydzielone podczas takich spotkań. Młodzież można też zachęcać do włączania się w posługi wspólnotowe (np. pomoc w przygotowaniu kursów SNE, włączenie ich do grupy muzycznej). Jednak pierwszym i naturalnym miejscem podjęcia służby jest uczenie dziecka zaangażowania w prace i obowiązki domowe adekwatnie do wieku.

Dekalog Rodzica #5

Rodzic dba o przekazanie duchowości Koinonii Jan Chrzciciel poprzez zachęcanie dziecka do uczestnictwa w życiu wspólnotowym.

Dekalog Rodzica #2

Rodzic kocha dziecko miłością odpowiedzialną, bezwarunkową i darzy je szacunkiem.